Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 515 из 799

background image

Začínáme

7

Bezdrátové nabíjení

Reproduktor Bluetooth je vybaven zabudovanou bezdrátovou nabíjecí cívkou. Baterii můžete nabíjet 
pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).

Reproduktor Bluetooth postavte dnem na bezdrátovou nabíječku.

Po úplném nabití odpojte reproduktor Bluetooth od bezdrátové nabíječky.

•  Pokud se mezi reproduktorem Bluetooth a bezdrátovou nabíječkou nacházejí cizí tělesa, 

reproduktor Bluetooth se nemusí řádně nabít.

•  Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste použili jiné 

bezdrátové nabíječky, baterie by se nemusela řádně nabít.

Čeština

7