Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 514 из 799

background image

Začínáme

6

Kabelové nabíjení

Baterii nabijte před prvním použitím reproduktoru Bluetooth nebo když jste ji po delší dobu 
nepoužívali.

Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung (více než 5 V/1 A pro kabelové 
nabíjení, více než 5 V/2 A pro bezdrátové nabíjení). Neschválené nabíječky mohou způsobit 
explozi baterie nebo poškození reproduktoru Bluetooth.

Připojte reproduktor Bluetooth k nabíječce.

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození reproduktoru Bluetooth. Na 
poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

Po úplném nabití odpojte reproduktor Bluetooth od nabíječky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, 
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během 
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Čeština

6