Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 513 из 799

background image

Začínáme

5

Barva

Stav

Třikrát rychle zabliká 
modře

Připojeno pomocí Bluetooth

Třikrát rychle zabliká 
červeně

Připojeno pomocí Bluetooth (když je baterie téměř vybitá)

Blikne červeně každé 
čtyři sekundy

Baterie je téměř vybitá

Pokud kontrolka nefunguje podle uvedeného popisu, odpojte nabíječku od reproduktoru 
Bluetooth a znovu ji připojte.

Nabíjení baterie

Tipy a opatření pro nabíjení baterie

•  Reproduktor Bluetooth můžete nabíjet pomocí nabíječky (prodává se samostatně).
•  Pokud je baterie úplně vybitá, reproduktor Bluetooth nebude možné zapnout ihned po 

připojení nabíječky. Před zapnutím reproduktoru Bluetooth nechejte vybitou baterii několik 
minut nabíjet.

•  Používání jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek 

nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.

•  Reproduktor Bluetooth lze během nabíjení používat, může se tím však prodloužit doba do 

plného nabití.

•  Pokud je reproduktor Bluetooth nabíjen pomocí nestabilního elektrického připojení, nemusí 

reproduktor fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od reproduktoru Bluetooth.

•  Během nabíjení se reproduktor Bluetooth a nabíječka mohou zahřívat. To je normální a nemělo 

by to nijak ovlivnit výkon ani životnost reproduktoru Bluetooth. Pokud se baterie zahřeje více 
než obvykle, může nabíječka přestat nabíjet.

•  Pokud se reproduktor Bluetooth správně nenabíjí, odneste reproduktor Bluetooth a nabíječku 

do servisního střediska Samsung.

•  Doba nabíjení se může lišit v závislosti na vlastnostech nabíječky.

Čeština

5