Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 512 из 799

background image

Začínáme

4

Tlačítka

Tlačítko

Funkce

Vypínač/tlačítko 
přehrávání

•  Stisknutím a podržením reproduktor Bluetooth zapnete nebo 

vypnete.

•  Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte přehrávání hudby.
•  Pokud se reproduktor Bluetooth zasekl a nereaguje, stiskněte 

a po dobu přibližně osmi sekund podržte tlačítko pro vypnutí 
reproduktoru Bluetooth.

Tlačítko hlasitost (+)

•  Stisknutím zvýšíte hlasitost během přehrávání hudby.
•  Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na 

následující skladbu.

Tlačítko hlasitost (-)

•  Stisknutím snížíte hlasitost během přehrávání hudby.
•  Stisknutím a podržením přeskočíte během přehrávání hudby na 

předchozí skladbu.

Tlačítko pro úpravu jasu 
světla

•  Slouží k úpravě jasu světla.

Tlačítko párování 
Bluetooth

•  Stisknutím a přidržením vstoupíte do režimu párování Bluetooth.
•  Stisknutím v režimu párování Bluetooth tento režim ukončíte.
•  Když dojde k přerušení připojení, můžete stisknutím připojení 

obnovit.

Kontrolka

Kontrolka upozorňuje na stav reproduktoru Bluetooth.

Barva

Stav

Třikrát zabliká modře

Reproduktor Bluetooth se zapíná

Třikrát zabliká červeně

Reproduktor Bluetooth se vypíná

Svítí červeně

Nabíjení

Svítí modře

Plně nabito

Bliká červeně a modře

Režim párování Bluetooth

Čeština

4