Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 511 из 799

background image

Začínáme

3

Rozvržení zařízení

Světlo

Vypínač/Tlačítko 

přehrávání (kontrolka)

Tlačítko párování 

Bluetooth

Konektor zvukového 

kabelu

Konektor pro připojení 

nabíječky

Bezdrátová nabíjecí 

podložka

Reproduktor

Rukojeť

Tlačítko hlasitost (-)

Tlačítko hlasitost (+)

Tlačítko pro úpravu jasu 

světla

Tlačítko pro úpravu jasu 

světla

Čeština

3