Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 510 из 799

background image

Začínáme

2

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

•  Reproduktor Bluetooth
•  Průvodce rychlým spuštěním

•  Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a 

poskytovatele služeb.

•  Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být 

kompatibilní.

•  Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
•  Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před 

zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.

•  Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného 

příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje 
záruka.

•  Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních 

společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových 
stránkách společnosti Samsung.

Čeština

2