Čeština Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 509 из 799

background image

1

Začínáme

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném 
používání zařízení.

•  Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího 

upozornění změnit.

•  Než začnete reproduktor Bluetooth používat, ujistěte se, že je kompatibilní s vaším zařízením.
•  Reproduktor Bluetooth je kompatibilní se zařízeními s certifikací Wireless Power Consortium 

(WPC).

Ikony v pokynech

Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Čeština

1