Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 507 из 799

background image

Príloha

21

10 

Dosku plošných spojov odstránite tak, že ju vyberiete z reproduktora Bluetooth.

11 

Odstráňte štyri skrutky na doske, ktoré spájajú hlavnú dosku plošných spojov a schránku 
batérie.

12 

Odopnite háčik na schránke batérie, aby sa otvorila spodná časť schránky a vyberte batérie.

Slovenčina

21