Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 503 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

17

Konfigurácia ďalších možností

Môžete prispôsobiť nastavenia reproduktora Bluetooth a aplikácie Lux manager.

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

Postupne ťuknite na položky 

 → Settings.

Connection manager

Vyhľadanie reproduktora Bluetooth na pripojenie alebo zobrazenie informácií o aktuálne 
pripojenom reproduktore Bluetooth.

Motion UX

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu na zmenu jasu a farby lampy reproduktora Bluetooth.

Information

Zobrazenie informácií o verzii aplikácie a licencie open source. Zobraziť je možné aj používateľskú 
príručku.

Slovenčina

17