Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 502 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

16

Music light

Ak režim lampy nastavíte na režim Music light, jas a farba lampy sa budú meniť v závislosti od 
prehrávanej hudby. Farba sa bude meniť náhodne a jas sa bude meniť podľa hlasitosti prehrávanej 
hudby.
V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona  .

Candle mode

Ak režim lampy nastavíte na Candle mode, lampa bude prirodzene blikať ako sviečka.
V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona  .

Používanie časovača spánku

Lampu môžete nastaviť tak, aby sa v nastavený čas automaticky vypla.

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

Postupne ťuknite na položky 

 → Sleep timer.

Nastavte časovač a potom ťuknite na položku Start.
V nastavenom čase sa vypne lampa aj hudba.

Slovenčina

16