Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 499 из 799

background image

Používanie reproduktora Bluetooth

13

Použitie lampy

Úvod do aplikácie Lux manager

Ak chcete konfigurovať lampu alebo používať ďalšie funkcie lampy, prevezmite a nainštalujte 
aplikáciu Lux manager do mobilného zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania 
Bluetooth. Aplikáciu Lux manager možno prevziať zo služby Galaxy Apps alebo zo služby 
Obchod Play. Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, aplikáciu môžete prevziať z 
obchodu App Store spoločnosti Apple.
Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku 

Lux manager. Ak používate 

mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na položku Lux manager.
Aplikácia 

Lux manager sa automaticky pripojí k reproduktoru Bluetooth. Ak používate mobilné 

zariadenie iOS, do vyskakovacieho okna naťukajte názov svojho reproduktora Bluetooth.
Ak sa aplikácia nepripojí k reproduktoru Bluetooth automaticky, na hlavnej obrazovke aplikácie 
Lux manager postupne ťuknite na položky 

 → Connection manager a naťukajte názov 

svojho reproduktora Bluetooth, aby ste sa k nemu pripojili manuálne.

Ikona farby

Ikona obrazovky farieb

Nastavenie jasu lampy.

Nastavenie jasu lampy.

Prístup k obrazovke ponuky 

aplikácie Lux manager.

Zapnutie alebo vypnutie lampy.

Slovenčina

13