Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 494 из 799

background image

Začíname

8

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď je reproduktor Bluetooth pripojený k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania 
Bluetooth, úroveň nabitia batérie reproduktora Bluetooth môžete skontrolovať v mobilnom 
zariadení.

Spárujte reproduktor Bluetooth s mobilným zariadením.

Do pripojeného mobilného zariadenia prevezmite a nainštalujte aplikáciu Lux manager.
Aplikáciu Lux manager možno prevziať zo služby Galaxy Apps alebo zo služby Obchod 
Play
. Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, aplikáciu môžete prevziať z obchodu 
App Store spoločnosti Apple.

Na obrazovke aplikácií v mobilnom zariadení ťuknite na položku Lux manager.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, na domovskej obrazovke ťuknite na 
položku Lux manager.

V pripojenom mobilnom zariadení otvorte panel oznámení potiahnutím stavového riadka 
smerom nadol.
Ak používate mobilné zariadenie so systémom iOS, otvorte panel oznámení potiahnutím 
stavového riadka smerom nadol.
Môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie reproduktora Bluetooth.

Ak sa úroveň nabitia batérie reproduktora Bluetooth nezobrazuje na hlavnej obrazovke aplikácie 
Lux manager postupne ťuknite na položky 

 → Connection manager a ťuknutím na názov 

reproduktora Bluetooth sa k reproduktoru pripojte.

Režim šetrenia batérie

Reproduktor Bluetooth má funkciu šetrenia energie, ktorá premieňa energiu batérie.
Ak reproduktor Bluetooth nie je používaný dlhšie ako 30 minút, ako napríklad, keď je zastavené 
prehrávanie hudby, funkcia šetrenia energie sa automaticky aktivuje a reproduktor sa vypne.

Ak sa reproduktor Bluetooth nabíja alebo je pripojený k zariadeniu cez audio kábel, 
funkcia šetrenia energie sa neaktivuje.

Slovenčina

8