Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 493 из 799

background image

Začíname

7

Bezdrôtové nabíjanie

Reproduktor Bluetooth má vstavanú cievku bezdrôtového nabíjania. Batériu môžete nabíjať 
pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

Umiestnite spodnú časť reproduktora Bluetooth na bezdrôtovú nabíjačku.

Po úplnom nabití odpojte reproduktor Bluetooth od bezdrôtovej nabíjačky.

• 

Ak sa medzi reproduktorom Bluetooth a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú cudzie 
predmety, reproduktor Bluetooth sa nemusí správne nabiť.

• 

Používajte bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné 
bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Slovenčina

7