Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 491 из 799

background image

Začíname

5

Farba

Stav

Trikrát rýchlo blikne 
namodro

Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Trikrát rýchlo blikne 
načerveno

Pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth (keď je slabá 
batéria)

Každé štyri sekundy 
blikne načerveno

Batéria je slabá

Ak kontrolka nefunguje tak, ako je to opísané, odpojte nabíjačku od reproduktora 
Bluetooth a znova ju k nemu pripojte.

Nabíjanie batérie

Tipy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

• 

Reproduktor Bluetooth môžete nabíjať pomocou nabíjačky (predáva sa samostatne).

• 

Ak je batéria úplne vybitá, reproduktor Bluetooth nie možné po pripojení nabíjačky okamžite 
zapnúť. Pred zapnutím reproduktora Bluetooth nechajte úplne vybitú batériu, aby sa niekoľko 
minút nabíjala.

• 

Používanie iného zdroja napájania než je nabíjačka, ako napr. počítač, môže spôsobiť nižšiu 
rýchlosť nabíjania v dôsledku nižšieho elektrického prúdu.

• 

Reproduktor Bluetooth je možné používať počas nabíjania, no v tomto prípade môže úplné 
nabitie batérie trvať dlhšie.

• 

Ak je do reproduktora Bluetooth počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, reproduktor 
nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte nabíjačku Bluetooth od reproduktora.

• 

Počas nabíjania sa reproduktor Bluetooth a nabíjačka môžu zahrievať. Toto je normálny stav, 
ktorý by nemal ovplyvniť životnosť ani výkon reproduktora Bluetooth. Ak sa batéria zahreje 
viac ako zvyčajne, nabíjačka by mohla prestať nabíjať.

• 

Ak sa reproduktor Bluetooth správne nenabíja, vezmite reproduktor Bluetooth a príslušnú 
nabíjačku do servisného strediska Samsung.

• 

Čas nabíjania sa môže meniť v závislosti od špecifikácie nabíjačky.

Slovenčina

5