Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 489 из 799

background image

Začíname

3

Popis zariadenia

Lampa

Vypínacie/prehrávacie 

tlačidlo (kontrolka)

Tlačidlo párovania 

Bluetooth

Konektor audio kábla

Nabíjací port

Podložka bezdrôtového 

nabíjania

Reproduktor

Rukoväť

Tlačidlo hlasitosti (-)

Tlačidlo hlasitosti (+)

Tlačidlo na prispôsobenie 

jasnosti lampy

Tlačidlo na prispôsobenie 

jasnosti lampy

Slovenčina

3