Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 488 из 799

background image

Začíname

2

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

• 

Reproduktor Bluetooth

• 

Stručná príručka

• 

Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od 
oblasti alebo poskytovateľa služieb.

• 

Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné 
s inými zariadeniami.

• 

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

• 

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti 
Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.

• 

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie 
neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, 
na ktoré sa nevzťahuje záruka.

• 

Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. 
Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti 
Samsung.

Slovenčina

2