Slovenčina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 487 из 799

background image

1

Začíname

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne 
používanie.

• 

Obrázky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu. Obsah sa môže zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

• 

Pred použitím reproduktora Bluetooth sa uistite, že je kompatibilný s vaším zariadením.

• 

Reproduktor Bluetooth je kompatibilný so zariadeniami s certifikátom Wireless Power 
Consortium (WPC).

Ikony s pokynmi

Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Slovenčina

1