Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 486 из 799

background image

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2016 Samsung Electronics
Ta priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli 
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, 
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, 
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

•  SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung 

Electronics.

•  Bluetooth

®

 je registrirana blagovna znamka združenja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu.

•  Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih ustreznih lastnikov.

Slovenščina

22