Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 484 из 799

background image

Dodatek

20

Zvočnik Bluetooth se umaže

Nežno obrišite zvočnik Bluetooth z mehko krpo. Ne uporabljajte kemikalij ali močnih 
detergentov. S tem lahko razbarvate ali poškodujete zunanjost naprave.

Odstranjevanje baterije

•  Za odstranitev baterije morate obiskati pooblaščeni servisni center s priloženimi navodili.
•  Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne 

odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.

•  Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi 

po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi 
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do 
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Odstranite gumijast podstavek s spodnjega dela zvočnika Bluetooth.

Ko odstranite gumijasti podstavek, boste videli štiri vijake. Odstranite štiri vijake.

Odstranite pokrov s spodnjega dela zvočnika Bluetooth.

Odstranite vijaka, ki se nahajata na plošči avdio priključka.

Odstranite preostale štiri vijake z dna zvočnika Bluetooth.

Odstranite tuljavo v sredini zvočnika Bluetooth.

Rahlo povlecite navzdol mrežico, tako da ploščica avdio priključka štrli iz zvočnika Bluetooth.

Povlecite in odklopite ploščati trak, da s tem snamete ploščico avdio priključka z zvočnika 
Bluetooth.

Povsem izvlecite mrežico.

Slovenščina

20