Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 483 из 799

background image

Dodatek

19

Druga naprava Bluetooth ne najde vašega zvočnika Bluetooth

•  Poskrbite, da je vaš zvočnik Bluetooth v načinu za seznanjanje prek povezave Bluetooth.
•  Ponovno zaženite zvočnik Bluetooth in ponovno poiščite zvočnik Bluetooth.
•  Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj dosega povezave 

Bluetooth (10 m).

Če zgoraj navedeni nasveti ne odpravijo težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vaš zvočnik Bluetooth se ne more povezati z drugo napravo Bluetooth

•  Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega 

Bluetooth (10 m).

•  Na napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, odklopite vse povezane naprave in znova 

poskušajte vzpostaviti povezavo.

Povezava Bluetooth se večkrat prekine

•  Če se med napravama nahajajo ovire, se lahko razdalja delovanja skrajša.
•  Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj največjega dosega 

Bluetooth (10 m).

•  Pri uporabi zvočnika Bluetooth z drugimi napravami Bluetooth lahko na povezavo vplivajo 

elektromagnetni valovi. Zvočnik Bluetooth uporabljajte v okoljih, kjer ni večjega števila 
brezžičnih naprav.

Zvočnik Bluetooth deluje drugače, kot je opisano v priročniku

Razpoložljivost funkcij je lahko odvisna od priključene naprave.

Baterija se sprazni hitreje kot ob prvotnem nakupu

•  Če zvočnik Bluetooth ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko 

raven uporabne energije zmanjša.

•  Baterija je potrošnji material in uporaben eklektični naboj se bo čez čas zmanjšal.

Slovenščina

19