Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 482 из 799

background image

18

Dodatek

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung poizkusite naslednje.

Vaš zvočnik Bluetooth se ne vklopi

Ko je zvočnik Bluetooth v celoti izpraznjen, se vaš zvočnik Bluetooth ne bo vklopil. Preden 
vklopite zvočnik Bluetooth, do konca napolnite baterijo.

Vaš zvočnik Bluetooth preneha delovati

Če zvočnik Bluetooth zamrzne ali se obesi, poskušajte težavo rešiti tako, da zvočnik Bluetooth 
izklopite in ga znova vklopite.
Če se zvočnik Bluetooth še vedno ne odziva, prekinite in znova vzpostavite povezavo Bluetooth. 
Gumb za seznanitev prek Bluetooth pritisnite za približno tri sekunde. Ko zvočnik Bluetooth 
preklopi v način za seznanjanje prek Bluetooth, znova povežite naprave, nato pa preverite 
delovanje zvočnika Bluetooth.
Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Baterija se ne polni pravilno (za kable USB in napajalnike, ki jih odobri 

podjetje Samsung)

Poskrbite, da bo kabel USB ali napajalnik pravilno povezan.
Če ostane težava prisotna še naprej, se obrnite na servisni center Samsung.

Slovenščina

18