Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 480 из 799

background image

Uporaba zvočnika Bluetooth

16

Glasbena luč

Ko nastavite način svetilke na Glasbena luč, se svetlost in barva svetilke spreminjata v skladu 
s predvajano glasbo. Barva se naključno spreminja, hkrati pa se svetlost spreminja v skladu z 
glasnostjo predvajane glasbe.
Ikona   se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.

Način sveč

Ko nastavite način svetilke na Način sveč, svetilka sveti z naravnim utripanjem kot sveča.
Ikona   se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.

Uporaba časovnika za spanje

Svetilko lahko nastavite, da se izklopi po prednastavljenem času.

Na zaslonu aplikacij mobilne naprave pritisnite Lux manager.
Če uporabljate mobilno napravo iOS, na domačem zaslonu pritisnite 

Lux manager.

Pritisnite 

 

→ Časovnik za spanje.

Nastavite časovnik in pritisnite Začetek.
Po prednastavljenem času se svetilka in glasba izklopita.

Slovenščina

16