Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 479 из 799

background image

Uporaba zvočnika Bluetooth

15

Izbiranje dodatnih barv svetilke

Poleg prednastavljenih barv lahko izberete dodatne barve svetilke.

Na zaslonu aplikacij mobilne naprave pritisnite Lux manager.
Če uporabljate mobilno napravo iOS, na domačem zaslonu pritisnite 

Lux manager.

Pritisnite 

 

→ Moja barva.

Pritisnite želeno barv s podokna izbirnika.
Izbrana barva bo uporabljena s strani svetilke.

Da shranite izbrano barvo, pritisnite  .
Da odstranite izbrano barvo, pritisnite in zadržite ikono shranjene barve.

Spremenite barvo svetilke z zvočnikom Bluetooth

Uporabite funkcijo za zaznavanje gibanja v zvočniku Bluetooth.
Stresite zvočnik Bluetooth, da naključno spremenite barvo svetilke. Ko se svetlost in barva 
svetilke ne spreminjata glede na gibanje, v glavnem zaslonu programa 

Lux manager pritisnite 

 

→ Nastavitve in pritisnite stikalo pod možnostjo Uporabniška izkušnja gibanja, da vključite 

funkcijo zaznavanja gibanja.

Sprememba načina svetilke

Način svetilke lahko spremenite in s tem ustvarite različna razpoloženja.
Na zaslonu aplikacij mobilne naprave pritisnite 

Lux manager. Če uporabljate mobilno napravo 

iOS, na domačem zaslonu pritisnite 

Lux manager.

Pritisnite 

 in izberite eno od naslednjih možnosti.

Svetlobni val

Ko nastavite način svetilke na Svetlobni val, se barva svetilke naključno spreminja.
Ikona   se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.

Svetloba, ki ponazarja dihanje

Ko nastavite način svetilke na Svetloba, ki ponazarja dihanje, se svetlost svetilke občasno 
spreminja in daje občutek počasnega utripanja.
Ikona 

 se prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona.

Slovenščina

15