Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 478 из 799

background image

Uporaba zvočnika Bluetooth

14

Prilagoditev svetlosti svetilke

Na zaslonu aplikacij mobilne naprave pritisnite Lux manager.
Če uporabljate mobilno napravo iOS, na domačem zaslonu pritisnite 

Lux manager.

Pritisnite   ali 

, da prilagodite svetlost.

Oziroma, podrsajte prst navzgor ali navzdol po zaslonu, da prilagodite svetlost.

Prilagoditev svetlosti svetilke z zvočnikom Bluetooth

Da prilagodite svetlost svetilke z uporabo zvočnika Bluetooth, pritisnite tipko za prilagoditev 
svetlosti svetilke.
Oziroma, uporabite funkcijo za zaznavanje gibanja zvočnika Bluetooth. Nagnite zvočnik 
Bluetooth za več kot 100°. Svetlost se bo postopoma spremenila. Ko svetlost doseže želeno 
raven, jo ponovno postavite pokonci. Če se svetlost ne spremeni glede na gibanje, v glavnem 
zaslonu programa 

Lux manager pritisnite 

 

→ Nastavitve in pritisnite stikalo pod možnostjo 

Uporabniška izkušnja gibanja, da vključite funkcijo zaznavanja gibanja.

Sprememba barve svetilke

Na zaslonu aplikacij mobilne naprave pritisnite Lux manager.
Če uporabljate mobilno napravo iOS, na domačem zaslonu pritisnite 

Lux manager.

Podrsajte v levo ali desno, da izberete prednastavljeno barvo.

Na dnu zaslona barv izberite ikono za barve.
Prav tako lahko pritisnete zaželeno barvo na zaslonu.

Izbrana barva bo uporabljena s strani svetilke.

Slovenščina

14