Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 475 из 799

background image

Uporaba zvočnika Bluetooth

11

Prekinitev in ponovna povezava naprav

Trenutno povezavo lahko končate, če pritisnete in zadržite tipko za seznanjanje prek Bluetooth 
na zvočniku Bluetooth za približno tri sekunde.
Če se povezava Bluetooth prekine zaradi razdalje med napravama, ju približajte za določen čas. 
Napravi se samodejno znova povežeta.

•  Povezavo lahko prekinete z izklopom zvočnika Bluetooth ali dekativiranjem funkcije 

Bluetooth na povezani napravi. Ko ponovno vklopite zvočnik Bluetooth in sta napravi 
v bližini oz. aktivirate funkcijo Bluetooth na povezani napravi, se bosta napravi 
samodejno ponovno povezali.

•  Če se povezava Bluetooth prekine zaradi okvare naprave, za ponovno povezavo obeh 

naprav uporabite meni Bluetooth na odklopljeni napravi.

•  V primeru nepravilne prekinitve povezave Bluetooth se lahko pojavi šum.

Povezava z drugimi napravami

Ko prekinete povezavo med zvočnikom Bluetooth in mobilno napravo, lahko povežete zvočnik 
Bluetooth z drugimi napravami.

Pritisnite in zadržite gumb za seznanitev prek Bluetooth za približno tri sekunde, da 
prekinete trenutno povezavo in vključite način za seznanjanje prek Bluetooth.

Povežite zvočnik Bluetooth z drugo napravo.

Slovenščina

11