Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 474 из 799

background image

Uporaba zvočnika Bluetooth

10

•  Bluetooth uporablja enake frekvence kot nekateri industrijski, znanstveni, medicinski in 

energijsko varčni izdelki, hkrati pa se lahko pri povezovanju v bližini teh tipov izdelkov 
pojavijo motnje.

•  Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo združenje Bluetooth SIG, 

morda niso združljive z vašim zvočnikom Bluetooth.

•  Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonite namene (na primer, nezakonito kopiranje 

datotek ali prisluškovanje komunikacijam za poslovne namene).

Povezava prek Bluetooth

Seznanite zvočnik Bluetooth in mobilno napravo. Ko sta napravi seznanjeni, se zvočnik Bluetooth 
samodejno poveže z mobilno napravo ob vklopu zvočnika Bluetooth.

 Zvočnik Bluetooth 

 Pritisnite in zadržite tipko za seznanjanje prek Bluetooth za več kot tri 

sekunde, da vklopite način seznanjanja prek povezave Bluetooth.
Lučka indikatorja bo zasvetila z rdečo in modro.

Ko vklopite zvočnik Bluetooth prvič, se vključi način za seznanjanje prek povezave 
Bluetooth.

 Mobilna naprava 

 Vključite funkcijo Bluetooth in poiščite druge naprave Bluetooth.

Za več informacij glejte navodila za uporabo druge naprave.

 Mobilna naprava 

 Pritisnite [Speaker] Bottle Design (0000) v seznamu razpoložljivih 

naprav.

•  Številka PIN za zvočnik PIN je štirimestna številka v oklepaju, ki je prikazana na 

drugem zaslonu nastavitev funkcije Bluetooth za drugo napravo. Številka je odvisna 
od zvočnika Bluetooth.

•  Če se povezava Bluetooth prekine ali druga naprava ne more najti zvočnika Bluetooth, 

odstranite informacije o napravi iz seznama drugih naprav. Nato poskusite povezavo 
vzpostaviti še enkrat.

•  Razdalja povezave Bluetooth in kakovost zvoka sta lahko odvisni od povezanih 

naprav.

Slovenščina

10