Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 473 из 799

background image

9

Uporaba zvočnika Bluetooth

Vklop ali izklop zvočnika Bluetooth

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/predvajanje za vklop ali izklop zvočnika Bluetooth.
Ko prvič vklopite zvočnik Bluetooth, se vklopi svetilka in način za seznanjanje prek povezave 
Bluetooth.

•  Če vaš zvočnik Bluetooth zamrzne in se ne odziva, pritisnite in zadržite tipko za vklop/

izklop/predvajanje približno osem sekund.

•  Upoštevajte vsa objavljena opozorila in smernice pooblaščenega osebja, kjer je 

uporaba brezžičnih naprav omejena, kot na primer na letalih ali v bolnicah.

Povezava z drugo napravo

Obvestila za uporabo Bluetooth

Bluetooth je standard za brezžično tehnologijo, ki uporablja 2,4 GHz frekvenco za povezavo 
različnih naprav preko kratkih razdalj. Brez povezovanja prek kablov se lahko poveže in izmenja 
podatke z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth, kot so mobilne naprave, računalniki, 
tiskalniki in druge digitalne domače naprave.

•  Da se izognete težavam pri povezovanju zvočnika Bluetooth z drugo napravo, postavite 

napravi v bližino drug druge.

•  Poskrbite, da sta zvočnik Bluetooth in druga naprava Bluetooth znotraj dosega povezave 

Bluetooth (10 m). Razdalja je lahko odvisna od okolja, v katerem uporabljate naprave.

•  Zagotovite, da med zvočnikom Bluetooth in povezano napravo ni ovir, vključno s človeškimi 

telesi, stenami, vogali stavb ali ograjami.

•  Ne dotikajte se Bluetooth antene priključene naprave.

Slovenščina

9