Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 471 из 799

background image

Uvod

7

Brezžično polnjenje

Zvočnik Bluetooth ima vgrajeno tuljavo za brezžično polnjenje. Baterijo lahko napolnite z 
uporabo brezžičnega napajalnika (ki se prodaja samostojno).

Postavite dno zvočnika Bluetooth na brezžični napajalnik.

Zvočnik Bluetooth po končanem polnjenju odklopite z brezžičnega napajalnika.

•  Če se med zvočnik Bluetooth in brezžičnim napajalnikom nahajajo tujki, se zvočnik 

Bluetooth morda ne bo pravilno polnil.

•  Uporabite brezžične napajalnike, ki jih je odobril Samsung. Če uporabljate druge 

brezžične napajalnike, se baterija morda ne bo pravilno polnila.

Slovenščina

7