Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 470 из 799

background image

Uvod

6

Ožičeno napajanje

Baterijo napolnite pred uporabo zvočnika Bluetooth ali ko ga niste uporabljali dlje časa.

Uporabite samo s strani Samsunga odobrene napajalnike (več kot 5 V/1 A za ožičeno 
polnjenje, več kot 5 V/2 A za površina za brezžično polnjenje). Neodobreni napajalniki 
lahko povzročijo, da baterija eksplodira ali poškoduje zvočnik Bluetooth.

Priključite zvočnik Bluetooth na napajalnik.

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe zvočnika Bluetooth. 
Kakršna koli škoda zaradi zlorabe ni krita z garancijo.

Zvočnik Bluetooth po končanem polnjenju odklopite z napajalnika.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik 
nima tipke za vklop/izklop, zato morate napajalnik odklopiti iz električne vtičnice, da s 
tem preprečite neželeno porabo energije. Med polnjenjem napajalnik hranite v bližini 
električne vtičnice in na lahko dostopnem mestu.

Slovenščina

6