Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 469 из 799

background image

Uvod

5

Barva

Stanje

Hitro utripne modro 
3-krat

Povezana prek funkcije Bluetooth

Hitro utripne rdeče 
3-krat

Povezano prek Bluetooth (ko je baterija skoraj prazna)

Zasveti z rdečo vsake 4 
sekunde

Baterije je skoraj prazna

Če lučka indikatorja ne deluje, kot je opisano, odklopite napajalnik z zvočnika Bluetooth 
in ga znova priklopite.

Polnjenje baterije

Nasveti za polnjenje baterije in previdnostni ukrepi

•  Zvočnik Bluetooth lahko napolnite z uporabo napajalnika (ki se prodaja samostojno).
•  Če je baterija popolnoma izpraznjena, zvočnik Bluetooth ne morete vklopiti takoj, ko 

priključite napajalnik. Pred vklopom zvočnika Bluetooth počakajte, da se izpraznjena baterija 
polni nekaj minut.

•  Če boste uporabili drug vir napajanja namesto napajalnika, kot je na primer računalnik, se 

lahko hitrost polnjenja zmanjša zaradi manjšega električnega toka.

•  Zvočnik Bluetooth lahko uporabljate med polnjenjem, vendar pa lahko zaradi tega traja dlje, 

da se baterija napolni do konca.

•  Če se zvočnik Bluetooth polni pri nestabilni napetosti, morda ne bo deloval. V tem primeru 

odklopite napajalnik z zvočnika Bluetooth.

•  Med polnjenjem se lahko zvočnik Bluetooth in napajalnik segrejeta. To je običajno in ne 

bi smelo imeti vpliva na življenjsko dobo zvočnika Bluetooth ali njegovo delovanje. Če se 
baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.

•  Če se zvočnik Bluetooth ne polni pravilno, ga skupaj z napajalnikom prinesite v Samsungov 

servisni center.

•  Čas polnjenja je odvisen od tehničnih podatkov napajalnika.

Slovenščina

5