Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 468 из 799

background image

Uvod

4

Tipke

Tipka

Funkcija

Tipka za vklop/izklop/
predvajanje

•  Pritisnite in držite za vklop ali izklop zvočnika Bluetooth.
•  Pritisnite za predvajanje ali premor glasbe.
•  Če je zvočnik Bluetooth zamrznjen ali se ne odziva, pritisnite 

in zadržite za približno osem sekund, da izklopite zvočnik 
Bluetooth.

Tipka Glasnost (+)

•  Pritisnite, da povečate glasnost med predvajanjem glasbe.
•  Pritisnite in držite za preskok na naslednjo skladbo med 

predvajanjem glasbe.

Tipka Glasnost (-)

•  Pritisnite, da zmanjšate glasnost med predvajanjem glasbe.
•  Pritisnite in držite za preskok na prejšnjo skladbo med 

predvajanjem glasbe.

Tipka za prilagoditev 
svetlosti svetilke

•  Prilagodite svetlost svetilke.

Tipa Seznanjam prek 
Bluetooth

•  Pritisnite in držite, če želite preklopiti v način seznanjanja prek 

povezave Bluetooth.

•  V načinu za seznanjanje prek Bluetooth pritisnite, da končate 

način.

•  Ko je povezava izgubljena, pritisnite za ponovno vzpostavitev 

povezave med napravama.

Lučka indikatorja

Lučka indikatorja vas opozarja na stanje zvočnika Bluetooth.

Barva

Stanje

Utripne modro 3-krat

Zvočnik Bluetooth se pripravlja na vklop.

Utripne rdeče 3-krat

Zvočnik Bluetooth se pripravlja na izklop.

Neprestano rdeče

Polnjenje

Neprestano modro

Do konca napolnjena

Utripa rdeče in modro

Način za seznanjanje Bluetooth

Slovenščina

4