Slovenščina Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 466 из 799

background image

Uvod

2

Vsebina embalaže

Preverite, ali škatla izdelka vsebuje naslednje:

•  Zvočnik Bluetooth
•  Navodila za hitri začetek

•  Predmeti priloženi napravi in katera koli razpoložljiva dodatna oprema je lahko 

odvisna od regije in ponudnika storitve.

•  Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda niso združljivi z drugimi 

napravami.

•  Videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
•  Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu Samsung. Pred 

nakupom preverite, ali je združljiva z napravo.

•  Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba neodobrene 

opreme lahko povzroči težave z delovanje in okvare, ki jih ne krije garancija.

•  Razpoložljivost vse dodatne opreme je predmet sprememb in v celoti odvisno od 

proizvajalcev. Za več informacij o razpoložljivosti dodatne opreme glejte spletno 
mesto podjetja Samsung.

Slovenščina

2