Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 459 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

17

Ρύθμιση επιπρόσθετων επιλογών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το ηχείο Bluetooth και την εφαρμογή Lux manager.

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Πατήστε 

 

→ Ρυθμίσεις.

Διαχείριση σύνδεσης

Αναζητήστε τη σύνδεση του ηχείου Bluetooth ή την προβολή των πληροφοριών του τρέχοντος 
συνδεδεμένου ηχείου Bluetooth.

Περιβάλλον κίνησης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα και το χρώμα του 
ηχείου Bluetooth.

Πληροφορίες

Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες έκδοσης εφαρμογής και να ανοίξετε την άδεια προέλευσης. 
Επίσης μπορείτε να προβάλλετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Ελληνικά

17