Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 458 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

16

Φως και μουσική

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία λυχνίας σε Φως και μουσική, η φωτεινότητα και το χρώμα της λυχνίας 
αλλάζουν σύμφωνα με τη μουσική που αναπαράγεται. Το χρώμα αλλάζει τυχαία και η φωτεινότητα 
αλλάζει σύμφωνα με την ένταση ήχου της μουσικής που αναπαράγεται.
Εμφανίζεται το εικονίδιο 

 στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Λειτουργία κεριού

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία λυχνίας σε Λειτουργία κεριού, το φως της λυχνίας τρεμοσβήνει φυσικά 
σαν κερί.
Εμφανίζεται το εικονίδιο 

 στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λυχνία να απενεργοποιείται αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Πατήστε 

 

→ Αντίστροφη μέτρηση ύπνου.

Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη και πατήστε Έναρξη.
Στην προκαθορισμένη ώρα, η λυχνία και η μουσική απενεργοποιούνται.

Ελληνικά

16