Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 457 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

15

Επιλογή πρόσθετων χρωμάτων λυχνίας

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετα χρώματα λυχνίας διαφορετικά από τα προκαθορισμένα χρώματα.

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Πατήστε 

 

→ Το χρώμα μου.

Πατήστε το επιθυμητό χρώμα από τον πίνακα επιλογής.
Το επιλεγμένο χρώμα εφαρμόζεται στη λυχνία.

Για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο χρώμα, πατήστε 

.

Για να αφαιρέσετε το αποθηκευμένο χρώμα, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του αποθηκευμένου 
χρώματος.

Αλλαγή του χρώματος λυχνίας με το ηχείο Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης του ηχείου Bluetooth.
Ανακινήστε το ηχείο Bluetooth για να αλλάξετε τυχαία το χρώμα λυχνίας. Όταν η φωτεινότητα και το 
χρώμα της λυχνίας δεν αλλάζουν με βάση την κίνηση, στην κύρια οθόνη 

Lux manager, πατήστε 

 

→ 

Ρυθμίσεις και πατήστε το διακόπτη κάτω από το Περιβάλλον κίνησης για ενεργοποίηση της λειτουργίας 
αναγνώρισης κίνησης.

Αλλαγή της λειτουργίας της λυχνίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία της λυχνίας ώστε να δημιουργήσετε διαφορετικές διαθέσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε 

Lux manager. Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή 

συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.
Πατήστε 

 και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα.

Κύμα φωτός

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία λυχνίας σε Κύμα φωτός, το χρώμα λυχνίας θα αλλάξει τυχαία.
Εμφανίζεται το εικονίδιο 

 στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Φωτισμός που αναβοσβήνει αργά

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία λυχνίας σε Φωτισμός που αναβοσβήνει αργά, η φωτεινότητα της λυχνίας 
αλλάζει περιοδικά ώστε το φως της λυχνίας να πάλλεται αργά.
Εμφανίζεται το εικονίδιο 

 στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Ελληνικά

15