Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 456 из 799

background image

Χρήση του ηχείου Bluetooth

14

Προσαρμογή της φωτεινότητας της λυχνίας

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Πατήστε 

 ή 

 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Ή σύρετε το δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας λυχνίας με το ηχείο Bluetooth

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της λυχνίας χρησιμοποιώντας το ηχείο Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο 
ρύθμισης φωτεινότητας της λυχνίας.
Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης του ηχείου Bluetooth. Γείρετε το 
ηχείο Bluetooth κατά περισσότερο από 100°. Η φωτεινότητα θα αλλάξει βαθμιδωτά. Όταν η φωτεινότητα 
αλλάξει στο επιθυμητό επίπεδο, γυρίστε την πάλι κάθετα. Όταν η φωτεινότητα της λυχνίας δεν αλλάζει με 
βάση την κίνηση, στην κύρια οθόνη 

Lux manager, πατήστε 

 

→ Ρυθμίσεις και πατήστε το διακόπτη 

κάτω από το 

Περιβάλλον κίνησης για ενεργοποίηση της λειτουργίας αναγνώρισης κίνησης.

Αλλαγή του χρώματος της λυχνίας

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα προρυθμισμένο χρώμα.

Στο κάτω μέρος της οθόνης χρωμάτων, επιλέξτε το εικονίδιο ενός χρώματος.
Εναλλακτικά, πατήστε το επιθυμητό χρώμα στην οθόνη.

Το επιλεγμένο χρώμα εφαρμόζεται στη λυχνία.

Ελληνικά

14