Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 450 из 799

background image

Πρώτα βήματα

8

Έλεγχος της ισχύος μπαταρίας που απομένει

Όταν το ηχείο Bluetooth είναι συνδεδεμένο σε μια κινητή συσκευή μέσω Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε 
τη στάθμη μπαταρίας του ηχείου Bluetooth επάνω στην κινητή συσκευή.

Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ του ηχείου Bluetooth και μιας κινητής συσκευής.

Στην συνδεδεμένη κινητή συσκευή, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Lux manager.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Lux manager από το Galaxy Apps ή το Play Store. Εάν 
χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή iOS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής από το 
App Store της Apple.

Στην οθόνη εφαρμογών της κινητής συσκευής, πατήστε Lux manager.
Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή iOS, στην αρχική οθόνη πατήστε Lux manager.

Επάνω στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή, σύρετε τη μπάρα κατάστασης προς τα κάτω για να 
ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
Εάν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή iOS, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να 
ανοίξετε το κέντρο ειδοποιήσεων.
Μπορείτε να ελέγξετε τη στάθμη μπαταρίας του ηχείου Bluetooth.

Εάν η στάθμη μπαταρίας του ηχείου Bluetooth δεν φαίνεται, στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Lux 
manager
 πατήστε 

 

→ Διαχείριση σύνδεσης και πατήστε στην ονομασία του ηχείου σας Bluetooth 

για να συνδεθείτε σε αυτό.

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας

Το ηχείο Bluetooth διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.
Εάν το ηχείο Bluetooth δεν χρησιμοποιείται για περισσότερα από 30 λεπτά, όπως σε παύση 
αναπαραγωγής μουσικής, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται αυτόματα και το ηχείο 
απενεργοποιείται.

Εάν το ηχείο Bluetooth φορτίζει ή είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή μέσω καλωδίου ήχου, η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν θα ενεργοποιηθεί.

Ελληνικά

8