Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 449 из 799

background image

Πρώτα βήματα

7

Ασύρματη φόρτιση

Το ηχείο Bluetooth διαθέτει ένα ενσωματωμένο πηνίο ασύρματης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την 
μπαταρία χρησιμοποιώντας ασύρματο φορτιστή (πωλείται ξεχωριστά).

Τοποθετήστε το κάτω μέρος του ηχείου Bluetooth στον ασύρματο φορτιστή.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το ηχείο Bluetooth από τον ασύρματο φορτιστή.

•  Όταν υπάρχουν ξένα υλικά ανάμεσα στο ηχείο Bluetooth και τον ασύρματο φορτιστή, το 

ηχείο Bluetooth ενδέχεται να μην φορτίζει σωστά.

•  Χρησιμοποιείτε ασύρματους φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Αν χρησιμοποιείτε 

άλλους ασύρματους φορτιστές, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει σωστά.

Ελληνικά

7