Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 447 из 799

background image

Πρώτα βήματα

5

Χρώμα

Κατάσταση

Αναβοσβήνει γρήγορα με 
μπλε τρεις φορές

Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth

Αναβοσβήνει γρήγορα με 
κόκκινο τρεις φορές

Συνδεδεμένο μέσω Bluetooth (όταν η μπαταρία είναι χαμηλή)

Αναβοσβήνει με 
κόκκινο κάθε τέσσερα 
δευτερόλεπτα

Η μπαταρία είναι χαμηλή

Αν η ενδεικτική λυχνία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις περιγραφές, αποσυνδέστε το φορτιστή 
από το ηχείο Bluetooth και επανασυνδέστε τον.

Φόρτιση της μπαταρίας

Συμβουλές και προφυλάξεις για τη φόρτιση της μπαταρίας

•  Μπορείτε να φορτίσετε το ηχείο Bluetooth χρησιμοποιώντας το φορτιστή (πωλείται ξεχωριστά).
•  Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, το ηχείο Bluetooth δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 

αμέσως μόλις συνδεθεί ο φορτιστής. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά 
πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο Bluetooth.

•  Χρήση πηγής ρεύματος άλλης από το φορτιστή, όπως υπολογιστή, ενδέχεται να οδηγήσει σε 

βραδύτερη ταχύτητα φόρτισης λόγω χαμηλού ηλεκτρικού ρεύματος.

•  Το ηχείο Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζει, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί 

περισσότερος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

•  Αν το ηχείο Bluetooth δέχεται ασταθή παροχή ρεύματος κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να μην 

λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από το ηχείο Bluetooth.

•  Κατά τη φόρτιση, το ηχείο Bluetooth και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό 

και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση του ηχείου Bluetooth. Αν η 
μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει να 
φορτίζει.

•  Αν το ηχείο Bluetooth δεν φορτίζει σωστά, δώστε το ηχείο Bluetooth και το φορτιστή σε ένα 

επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

•  Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του φορτιστή.

Ελληνικά

5