Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 444 из 799

background image

Πρώτα βήματα

2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω είδη:

•  Ηχείο Bluetooth
•  Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

•  Τα είδη συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν 

ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

•  Τα συνοδευτικά είδη έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή αυτή και ενδέχεται να μην είναι 

συμβατά με άλλες συσκευές.

•  Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
•  Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή πριν την αγορά.

•  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση 

μη εγκεκριμένων αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης και 
δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

•  Η διαθεσιμότητα όλων των αξεσουάρ υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά 

από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα 
αξεσουάρ, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Ελληνικά

2