Ελληνικά Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 443 из 799

background image

1

Πρώτα βήματα

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να 
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

•  Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο 

υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

•  Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
•  Το ηχείο Bluetooth είναι συμβατό με συσκευές πιστοποιημένες από την κοινοπραξία ασύρματης 

ισχύος (WPC).

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε 
άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλο 
εξοπλισμό

Γνωστοποίηση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Ελληνικά

1