Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 442 из 799

background image

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du  
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,  
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon  
70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2016 Samsung Electronics
Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics 
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, 
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem 
eller informationslager.

Varemærker

•  SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
•  Bluetooth

®

 er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

•  Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Dansk

22