Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 440 из 799

background image

Appendiks

20

Bluetooth-højttaleren bliver tilsmudset

Rengør forsigtigt Bluetooth-højttaleren med en blød klud. Undlad at bruge kemikalier eller 
kraftige rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller korrodere enhedens yderside.

Fjerne batteriet

•  Hvis batteriet skal fjernes, skal du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de 

medfølgende instruktioner.

•  Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet 

ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade 
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.

•  Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden 

for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke 
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Fjern gummifoden fra bunden af Bluetooth-højttaleren.

Efter du har afmonteret gummifoden, vil du se fire skruer. Afmonter de fire skruer.

Afmonter dækslet fra bunden af Bluetooth-højttaleren.

Afmonter de to skruer, der er placeret under panelet med indgang til lydstikket.

Afmonter de resterende fire skruer fra bunden af Bluetooth-højttaleren.

Afmonter spolen i midten af Bluetooth-højttaleren.

Træk gitteret en smule ned, så panelet med indgang til lydstikket stikker ud fra Bluetooth-
højttaleren.

Træk og frakobl fladkablet for at afmontere panelet med indgang til lydstikket fra Bluetooth-
højttaleren.

Træk gitteret ud for helt at afmontere det.

Dansk

20