Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 439 из 799

background image

Appendiks

19

En anden Bluetooth-enhed kan ikke finde Bluetooth-højttaleren

•  Sørg for, at Bluetooth-højttaleren er i Bluetooth-parringstilstand.
•  Genstart Bluetooth-højttaleren, og søg efter Bluetooth-højttaleren igen.
•  Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den 

maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).

Hvis tippet ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Bluetooth-højttaleren kan ikke oprette forbindelse til en anden 

Bluetooth-enhed

•  Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den 

maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).

•  På enheden, du vil forbinde med, skal du frakoble alle parrede enheder og forsøge at tilslutte 

igen.

Bluetooth-forbindelse afbrydes ofte

•  Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan driftsafstanden blive reduceret.
•  Sørg for, at Bluetooth-højttaleren og den anden Bluetooth-enhed er inden for den 

maksimale Bluetooth-tilslutningsrækkevidde (10 m).

•  Ved brug af Bluetooth-højttaleren med andre Bluetooth-enheder kan forbindelsen blive 

påvirket af elektromagnetiske bølger. Brug Bluetooth-højttaleren i miljøer med færre 
trådløse enheder.

Bluetooth-højttaleren fungerer anderledes end beskrevet i 

vejledningen

Tilgængelige funktioner kan, afhængigt af den tilsluttede enhed, være anderledes.

Batteriet aflades hurtigere end på købstidspunktet

•  Når du udsætter Bluetooth-højttaleren eller batteriet for meget kolde eller meget varme 

temperaturer, reduceres den brugbare opladning.

•  Batteriet er en forbrugsvare, og den brugbare opladning vil aftage over tid.

Dansk

19