Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 438 из 799

background image

18

Appendiks

Fejlsøgning

Inden du kontakter et af Samsungs servicecentre, bedes du forsøge følgende løsninger.

Bluetooth-højttaleren tænder ikke

Hvis batteriet er totalt afladet, tænder Bluetooth-højttaleren ikke. Oplad batteriet helt, inden du 
tænder for Bluetooth-højttaleren.

Bluetooth-højttaleren fryser

Hvis Bluetooth-højttaleren fryser eller hænger, så forsøg at løse problemet ved at slukke og 
tænde for Bluetooth-højttaleren.
Hvis Bluetooth-højttaleren stadig ikke reagerer, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen og 
derefter genoprette den. Dette gøres ved at trykke og holde på Bluetooth-parringsknappen i 
ca. tre sekunder. Når Bluetooth-højttaleren går i Bluetooth-parringstilstand, skal du forbinde 
enhederne igen og derefter kontrollere Bluetooth-højttalerens funktion.
Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Batteriet oplades ikke korrekt (for Samsung-godkendte USB-kabler og 

opladere)

Sørg for, at USB-kablet eller opladeren er tilsluttet korrekt.
Hvis problemet stadig ikke løses, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Dansk

18