Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 437 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

17

Konfigurere yderligere indstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for Bluetooth-højttaleren og appen Lux manager.

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Tryk på 

 

→ Indstillinger.

Forbindelsesstyring

Søg efter Bluetooth-højttaleren for at oprette forbindelse eller se oplysninger om den aktuelt 
tilsluttede Bluetooth-højttaler.

Bevægelse

Aktiver funktionen til registrering af bevægelser for at ændre Bluetooth-højttalerens lysstyrke og 
farve.

Oplysninger

Du kan se oplysninger om appens version og open source-licens. Du kan også se 
brugervejledningen.

Dansk

17