Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 436 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

16

Musiklys

Når du angiver lampetilstanden til Musiklys, ændres lampens lysstyrke og farve i forhold til den 
afspillede musik. Farven ændres tilfældigt, og lysstyrken ændres i forhold til lydstyrken på den 
afspillede musik.
Ikonet   vises i øverste højre hjørne på skærmen.

Stearinlystilstand

Når du angiver lampetilstanden til Stearinlystilstand, blinker lampen naturligt som et stearinlys.
Ikonet   vises i øverste højre hjørne på skærmen.

Bruge søvntimeren

Du kan angive, at lampen automatisk skal slukkes på et bestemt tidspunkt.

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Tryk på 

 

→ Søvntimer.

Indstil timeren, og tryk på Start.
På det angivne klokkeslæt slukkes lampen og musikken.

Dansk

16