Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 435 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

15

Vælge yderligere lampefarver

Du kan vælge yderligere lampefarver udover de foruddefinerede farver.

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Tryk på 

 

→ Min farve.

Tryk på den ønskede farve på panelet.
Den valgte farve anvendes på lampen.

Du kan gemme den valgte farve ved at trykke på  .
Du kan fjerne en gemt farve ved at trykke og holde på ikonet for den gemte farve.

Ændre lampens lysstyrke med Bluetooth-højttaleren

Brug Bluetooth-højttalerens funktion til registrering af bevægelser.
Ryst Bluetooth-højttaleren for at ændre lampefarven til en tilfældig farve. Når lampens lysstyrke 
og farve ikke ændres baseret på bevægelse, skal du på hovedskærmbilledet for 

Lux manager 

trykke på 

 

→ Indstillinger og trykke på kontakten under Bevægelse for at aktivere 

funktionen til bevægelsesregistrering.

Ændre lampetilstanden

Du kan ændre lampetilstanden for at angive forskellige sindstilstande.
På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på 

Lux manager. Hvis du anvender en iOS-

mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Tryk på 

, og vælg et af følgende:

Lysbølge

Når du angiver lampetilstanden til Lysbølge, ændres lampefarven tilfældigt.
Ikonet   vises i øverste højre hjørne på skærmen.

Åndende lys

Når du angiver lampetilstanden til Åndende lys, ændres lampens lysstyrke regelmæssigt, så 
lampen langsomt pulserer.
Ikonet 

 vises i øverste højre hjørne på skærmen.

Dansk

15