Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 434 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

14

Justere lampens lysstyrke

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Tryk på 

 eller 

 for at justere lysstyrken.

Du kan også trække din finger op eller ned på skærmen for at justere lysstyrken.

Justere lampens lysstyrke med Bluetooth-højttaleren

Du kan justere lampens lysstyrke via Bluetooth-højttaleren ved at trykke på knappen til justering 
af lampens lysstyrke.
Du kan også bruge Bluetooth-højttalerens funktion til registrering af bevægelser. Vip Bluetooth-
højttaleren mere end 100°. Lysstyrken ændres gradvist. Når lysstyrken ændres til det ønskede 
niveau, skal du rette den op igen. Når lampens lysstyrke og farve ikke ændres baseret på 
bevægelse, skal du på hovedskærmbilledet for 

Lux manager trykke på 

 

→ Indstillinger og 

trykke på kontakten under 

Bevægelse for at aktivere funktionen til bevægelsesregistrering.

Ændre lampefarven

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på Lux manager.
Hvis du anvender en iOS-mobilenhed, skal du på startskærmen trykke på 

Lux manager.

Før fingeren mod venstre eller højre for at vælge en forhåndsindstillet farve.

Nederst på farveskærmen skal du vælge et farveikon.
Alternativt kan du trykke på den ønskede farve på skærmen.

Den valgte farve anvendes på lampen.

Dansk

14