Dansk Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 432 из 799

background image

Bruge Bluetooth-højttaleren

12

Tilslutte via et lydkabel

Slut Bluetooth-højttaleren til en enhed via et lydkabel. Når Bluetooth-højttaleren er tilsluttet via 
lydkablet, kan du kun justere lydstyrken.

 Bluetooth-højttaler 

 Indsæt lydkablet i lydkabelstikket.

 Anden enhed 

 Sæt den anden ende af lydkablet i lydudgangsstikket.

•  Hvis Bluetooth-højttaleren på samme tid er tilsluttet en enhed via et lydkabel og en 

anden enhed via Bluetooth, vil Bluetooth-højttaleren kun afspille lyd fra den enhed, 
der er tilsluttet via Bluetooth.

•  Stikket på lydkablet er optimeret til mobile enheder fra Samsung. Når du slutter 

Bluetooth-højttaleren til en enhed, der ikke er en mobil enhed fra Samsung, kan 
afspilning pludseligt stoppe, eller der kan forekomme akustisk tilbagekobling. Juster 
lydstyrken til et passende niveau.

Lytte til musik

Lyt til musik afspillet på den tilsluttede enhed.
Tryk på tænd/sluk-knappen/afspilningsknappen for at afspille musik.

Afbryde afspilning midlertidigt eller genoptage afspilning

Tryk på tænd/sluk-knappen/afspilningsknappen for at afbryde afspilningen midlertidigt eller for 
at genoptage den.

Justere lydstyrken

Tryk på lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken under afspilning.

Springe til andre sange

Tryk og hold på knappen lydstyrke (+) for at springe til den næste sang under afspilning.
Tryk og hold på knappen lydstyrke (-) for at springe til den forrige sang under afspilning.

Dansk

12